28 april: Internationale dag van veiligheid en gezondheid op het werk.
apr 28, 2022
Vandaag is het de internationale dag van veiligheid en gezondheid op het werk.
Het uitgelezen moment om stil te staan bij hoe we arbeidsongevallen en werkgerelateerde overbelastingsproblemen, zowel fysiek als mentaal kunnen voorkomen.

“Want een ongeval is gebeurd voor we het werkelijk beseffen en het gevaar schuilt in oooh zo’n (verwaarloosbaar?) klein hoekje.”

Terwijl de weg naar herstel veel tijd en moed vraagt van het slachtoffer, en in het slechtste geval blijvende letsels tot gevolg heeft.
Zo ook voor Harald…
Hij was een gepassioneerd lasser met meer dan 20 jaar ervaring op de teller in diverse sectoren zoals machinebouw, piping industrie, scheepsbouw, … werkzaam in België en internationaal. Een oude rot in zijn vak, maar een trotse! Tijdens het uitvoeren van de werken op hoogte doet zich een incident voor waardoor Harald 7m naar beneden valt.
Hij overleeft het ongeval, maar de omvang van de fysieke restletsels en bijkomend de psychologische impact van het trauma is enorm. Verdikt: Harald zal nooit meer als lasser kunnen werken.

“Zijn motivatie om iets te kunnen betekenen op socio-professioneel vlak is groot. Een zoektocht waar we hem maar al te graag in begeleiden.
Want werken draagt bij aan ons algemeen geluksgevoel.”

Deze realiteit brengt ons weer het belang bij van een doordacht beleid waarbij welzijn en gezondheid de kern vormen.
Hiertoe kan je als organisatie acties nemen op de 3 preventieniveaus:
• Primair: Wat doen we om gezondheid en veiligheid van onze werknemers te borgen?
• Secundair: Hoe herkennen we signalen van fysieke of mentale overbelasting, met kans op verzuim en/of arbeidsongeval? En wat doen we eraan?
• Tertiair: Hoe ondersteunen we de medewerker zo optimaal mogelijk bij de terugkeer na uitval door ziekte of arbeidsongeval?

In de uitwerking van dit beleid zijn HR en preventie elkaars natuurlijke partner. Beide beleidsdomeinen kennen een overlap waardoor een multidisciplinaire uitbouw en actieve samenwerking je beleid alleen maar zal versterken!

Andere artikels

Werken met een beperking, uiteraard?!

Werken met een beperking, uiteraard?!

Dat we ondertussen weten dat het ziektecijfer in vele bedrijven te hoog ligt, dat is duidelijk.De oorzaak? Daar is het moeilijker de vinger op de wonde te leggen. Naar mijn gevoel? Een verhaal van drempels… Werknemers die bezorgd zijn het werk nog te zullen aankunnen,...