Werken met een beperking, uiteraard?!
sep 8, 2022

Dat we ondertussen weten dat het ziektecijfer in vele bedrijven te hoog ligt, dat is duidelijk.
De oorzaak? Daar is het moeilijker de vinger op de wonde te leggen.

Naar mijn gevoel? Een verhaal van drempels…

  • Werknemers die bezorgd zijn het werk nog te zullen aankunnen, angst voor herval en terug-naar-start scenario’s.
  • Leidinggevenden die (vaak vanuit een goede intentie) liever iemand 100% geschikt zien vooraleer terug te keren, of het moeilijk vinden in gesprek te gaan.
  • “Aangepast werk? Wat is er dan juist nodig?” Werkgevers die niet weten hoe invulling te geven aan een traject naar re-integratie, waar tijdelijk aangepast werk vaak een onderdeel van is of soms blijvend wordt.

De uitdaging ligt er net om al deze bezorgdheden te capteren en samen naar een oplossing te zoeken voor maximaal succes. En dat is expertenwerk.

Internationaal is hiertoe een aanpak volgens DCM (disability case management) een gekende methodiek, ontstaan in Canada. De methodiek is in verscheidene landen al langer gekend en toegepast.
Wat is DCM?
Volgens Wikipedia betekent DCM (naast de naam van een Belgisch bedrijf in organische meststoffen, zo blijkt), “de coördinatie van dienstverlening voor een individuele persoon”.
Verschillende modellen kunnen gehanteerd worden, waarbij we vanuit Back-iN werken volgens het managed care model: De casemanager wordt ingezet om de gewenste
resultaten voor de cliënt/medewerker te verkrijgen maar behoudt tegelijk ook het
overzicht (evaluatie van trajecten, winstgevendheid van dienstverlening), dus rekening houdend met de bedrijfscontext en te bereiken bedrijfsdoelstellingen.

Sinds 2016 organiseert het RIZIV de Disability Management opleiding om ook in Belgie de methodiek breder bekend te maken en experten op te leiden die door hun bijdrage mee het maatschappelijk probleem van ziekte aanpakken.

Uiteraard ging ik graag in op de vraag van het RIZIV om deze ochtend als gastdocent in de opleiding return to work coordinator en Disability Management professional te komen vertellen uit het werkveld van Back-iN. Ik was blij verrast te zien, dat wel 100 deelnemers de uitdaging aangaan om binnenkort met de opgebouwde expertise aan de slag te gaan om patiënten, medewerkers en/of bedrijven te ondersteunen bij de terugkeer naar werk.  💪
Love your job.

Want, mensen proactief ondersteunen bij de terugkeer naar de werkvloer is fijn, én rendeert.

• Voor de bedrijven als puzzelstuk in de oplossing om om te gaan met de huidige arbeidsmarkkrapte. Je behoudt expertise en ervaring in huis. Je bespaart kosten. Je boost het zelfwaardegevoel van je medewerker.

• Terugkeren op de werkvloer betekent voor de medewerker het herwinnen van een gevoel van zelfverwezenlijking. Denk daarbij aan het hernemen van sociale contacten, controle nemen over de eigen financiële situatie en een boost voor het herstel door de positieve stappen die een terugkeer teweeg kan brengen

• Maatschappelijk: Hoe meer we met zen allen focussen op de mogelijkheden en talenten van mensen rekening houdend met de beperkingen, hoe sneller een haalbare terugkeer gerealiseerd kan worden. Succesverhalen creëren perspectief, ook voor anderen. De maatschappelijke impact vertaalt zich in een daling van de ziektecijfers, met daarmee ook de kosten.

Met dank aan Dr. Katrien Mortelmans, arts-coördinator bij Medex, FOD Volksgezondheid, en alle geëngageerde bedrijven en moedige medewerkers die het mee mogelijk maken om succesverhalen te kunnen delen.

Maken we dan van alle trajecten een succes?
De methodiek van DCM evenaart nog niet deze van Bumba met zijn toverstok (sorry, onze zoon is 1,5).

Alsnog is een vroegtijdige analyse en besluitvorming dat terugkeer onmogelijk wordt, óók gewonnen tijd voor alle partijen.
Waardevolle tijd die kan ingezet worden om via een warme overdracht naar gespecialiseerde partners de zoektocht naar een nieuwe job mee te ondersteunen.

Is uw bedrijf ook op zoek naar een onderbouwde aanpak om je menselijk kapitaal te reboarden?
We helpen je graag!

Andere artikels