Re-integreren na meer dan een jaar afwezigheid? Ja, dat kan!
okt 2, 2023
Op 3 oktober wordt de kracht van inclusie gevierd. Een ideaal moment om te illustreren wat dit kan betekenen in de praktijk.
Want inclusief ondernemen is een mindset, die niet alleen gericht is op het tewerkstellen van kwetsbare werkzoekenden. Het gaat om het optimaal en duurzaam benutten van talent in én buiten de organisatie, vanuit een economisch en maatschappelijk standpunt.
Ook het re-integreren van het medewerkers in ziekte is een belangrijk puzzelstuk in dit verhaal.
En dit alles begint op de werkvloer zelf, met werkgevers die zich bewust zijn van de uitdaging en de ongelofelijke meerwaarde van hun medewerkers hierin herkennen. Geen brandjes blussen, maar een doordachte en onderbouwde aanpak die maakt dat medewerkers vroegtijdig kunnen terugkeren van zodra de gezondheidstoestand het toelaat, én rekening houdend met de dagdagelijkse bedrijfsrealiteit.
Hierbij is opvolging in het prille begin van de ziekteperiode maar ook in het verdere proces van cruciaal belang. Medewerkers voelen zich gewaardeerd en de betrokkenheid die ze ervaren vanuit het bedrijf, in hun verdere herstelproces heeft enorme impact in het verlagen van de terugkeerdrempel. Vandaar zijn vroeginterventie én de lijn warm houden twee erg belangrijke peilers om op in te zetten. Vanuit een open dialoog en een focus op mogelijkheden kan zo gaandeweg worden toegewerkt naar een concrete oplossing, die voor beide partijen een win betekent. En ja, ook als de kaap van 1 jaar afwezigheid bereikt werd zijn er vaak nog mogelijkheden naar re-integratie op de werkvloer, al dan niet in de eigen functie, of een aangepaste of andere functie.
De stempel ‘invaliditeit’ die mensen na 1 jaar toegewezen krijgen geeft hen te vaak de indruk dat alle opties op vlak van werk zijn uitgeput.
Vincent, medewerker bij Cardoen is een mooi voorbeeld van hoe je met een ‘mindset gericht op mogelijkheden’ toch terug waarde kan creëren op de werkvloer.
Als werkplaatsverantwoordelijke op de dienst naverkoop stond hij in voor de aansturing en opvolging van een team mecaniciens. Daarbij moest hij hier en daar ook zelf inspringen bij het herstellen van de wagens. Vince kreeg te maken met ernstige rugklachten door overbelasting ten gevolge van vroegere topsportactiviteiten, en viel uit. Verschillende operatieve ingrepen hadden te weinig baat. Middels de plaatsing van een neurostimulator die de pijn tempert, is Vincent een jaar later terug in de mogelijkheid om het perspectief naar werk concreter te maken.

In overleg met zijn leidinggevende, de HR-manager en zaakvoerder van Cardoen werd een functie gecreëerd als ‘Technisch support aftersales’. De meerwaarde? Op het moment dat Vincent aangeeft dat hij wil terugkeren, kampt de dienst naverkoop al langere tijd met een enorme drukte en de leidinggevende heeft te weinig tijd om specifieke technische vragen bij herstellingen grondig uit te pluizen. Vincent, met zijn jarenlange ervaring in de automobiel sector is een perfect profiel om de acute nood binnen het team op te vullen.
Deze functie houdt in dat hij zelf geen manuele herstellingen meer moet uitvoeren.
Hij start op met 3 halve dagen per week en geleidelijk wordt opgebouwd naar meer uren en dagen per week.

Vanuit Back-iN volgen we de medewerkers in ziekte op en ondersteunen we hen in het proces van terugkeer naar werk. Van telefonische opvolging, face-to-face gesprekken tot het zoeken naar specifieke aanpassingen op de werkvloer. Zo werd ook voor Vincent toegewerkt naar het huidige resultaat.
Onze next step? Vanuit Back-iN leiden we een interne case-manager van Cardoen on-the-job op, om vanaf 2024 de verdere opvolging intern te kunnen opnemen. Zo helpen we bedrijven op een hands-on manier, om zo snel mogelijk zelfredzaam te zijn. En via ons partnerbedrijf HR3 kunnen we ook bredere HR-inclusie uitdagingen aanpakken gelinkt aan instroom en retentie van medewerkers.

Wist je dat er voor werkgevers ook mogelijkheden zijn om hen financieel te ondersteunen in de tewerkstelling van personen met een erkende arbeidsbeperking?

Via Individueel Maatwerk kan een werkgever (en ook zelfstandigen) een loonpremie ontvangen gedurende verschillende jaren. Eventueel wordt dit gekoppeld aan een begeleidingspremie om extra ondersteuning en opvolging te voorzien op de werkvloer, voor de medewerker met de beperking en eventueel de collega’s.
Vanuit Back-iN zijn we erkend dienstverlener voor Individueel Maatwerk en kunnen we deze kwalitatieve opvolging en begeleiding ook zelf opnemen, een troef.
Ook nood aan een goed uitgebouwd beleid rond re-integratie of een externe partner die je helpt in de uitvoering van een pilot voor de opvolging van je afwezige medewerkers, waarna je het zelf kan overnemen?

We gaan graag me je in gesprek. Laat je gegevens achter in ons contactformulier.

Andere artikels

Werken met een beperking, uiteraard?!

Werken met een beperking, uiteraard?!

Dat we ondertussen weten dat het ziektecijfer in vele bedrijven te hoog ligt, dat is duidelijk.De oorzaak? Daar is het moeilijker de vinger op de wonde te leggen. Naar mijn gevoel? Een verhaal van drempels… Werknemers die bezorgd zijn het werk nog te zullen aankunnen,...