Aanwezigheidsbeleid

Een doordachte strategie als onderdeel van een duurzaam personeelsbeleid

 

Uitdaging bij het aanwezigheidsbeleid

Onze wereld evolueert sneller dan ooit, en dat geldt des te meer in de bedrijfswereld. Bedrijfsleiders staan onder druk om steeds weer te innoveren en hun organisatie op de kaart te zetten en blijvende economische groei te realiseren.
Hierdoor zien vele bedrijven zich genoodzaakt om te transformeren om kansen te creëren voor mogelijke groei op termijn.
Hoe zorg je ervoor dat je werknemers zo efficiënt mogelijk bijdragen aan dit doel én bewaak je tegelijkertijd hun welbevinden en tevredenheid in een uitdagende werk- en privé-omgeving?
Hoe vermijd je dat ziekteverzuim een vlotte dagelijkse werking belemmert en een zware financiële last vormt?

Back-iN aanpak

Een gezond aanwezigheidsbeleid betekent een enorme besparing voor je bedrijf. Door te investeren in de fysieke en mentale gezondheid van jouw personeel vermijd je dat werknemers uitvallen. Om het probleem grondig aan te pakken moeten we doordringen tot de oorzaken. Na een gedetailleerde analyse stellen we maatregelen op ter verbetering. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn het verhogen van de verzuimdrempel en het verlagen van de werkhervattingsdrempel.  Een integrale aanpak gaande van acties op vlak van verzuimbeperking (kort en lang verzuim), re-integratiebevordering tot preventieve acties die kaderen in een gericht wellbeingmanagement.

Van Check naar Act!
Jouw werknemers Back-iN.

Met onze analytische tool kan je onmiddellijk aan de slag om de stand van zaken van je huidige aanwezigheidsbeleid in kaart te brengen. 
We belichten 4 domeinen: De cijfers, Re-integratie, Verzuim en Wellbeing.
Je krijgt concrete suggesties van mogelijke actieterreinen.  Alles wordt overzichtelijk weergegeven in een prioriteitenoverzicht, waarmee je in samenspraak met de betrokken departementen gerichte actiepunten kan bepalen.

Stappenplan aanwezigheidsbeleid

Analyse

Met een frisse kijk nemen we jouw bedrijf onder de loep en brengen we in kaart wat jij al onderneemt op vlak van verzuim, re-integratie en wellbeing. Op basis van deze analyse bekijken we waar de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst liggen.
Ons uitgangspunt: een gezond bedrijf dat steunt op wendbare werknemers met werkgoesting. 

Voorstel op maat

De resultaten van onze analyse vertalen we in een concreet plan van aanpak. Hoe kunnen we een strategie opstellen op maat van jouw bedrijf? Hoe bepalen we tastbare objectieven die rekening houden met de noden, de haalbaarheid, het wetgevend kader en jouw bedrijfscultuur?
Bij het vaststellen van strategieën staat jouw corebusiness en de groei van jouw bedrijf steeds centraal.

Actieplan

Op basis van de resultaten en de context van jouw bedrijf zetten wij concrete acties in kaart.
Back-iN neemt bij de implementatie een centrale en actieve rol op in samenwerking met de betrokken spilfiguren in jouw bedrijf. Indien gewenst gaat jouw bedrijf zelf aan de slag met onze adviezen en biedt Back-iN ondersteuning langs de zijlijn.

Word zelf expert en ontdek in onze workshops of trainingen hoe je dit concreet kan aanpakken.

Graag meer info of vrijblijvend advies op maat van je uitdagingen?

Wij helpen jou graag verder met al je vragen. Back-iN reageert gemiddeld binnen een dag. Vermeld ook even in jouw bericht de workshop of training waar je meer informatie over wenst.

Wens je graag een vrijblijvend verkennend gesprek met onze experts?

Akkoord met het privacybeleid *

WSE kwaliteitsregistratie staand juni 10th, 2019
Back-iN is erkend dienstverlener met een kwaliteitslabel vanuit het Departement Werk en Sociale Economie. Bedrijven en organisaties die gebruik maken van onze ondersteuning kunnen gebruik maken van de werkbaarheidscheques en zo tot € 10000 subsidie tussenkomst krijgen om knelpunt rond werkbaar werk in kaart te brengen én aan te pakken.

Back-iN is erkend dienstverlener voor Individueel Maatwerk

Emailbanner Lynn Ine scaled juni 10th, 2019