Be Back

Een ESF project dat bedrijven én werknemers ondersteunt

bij ‘dreigend’ verzuim en bij de re-integratie na afwezigheid.

 

Wat is Be Back?

Het doel van Be Back is de re-integratie van langdurig zieken (werknemers met een arbeidscontract) te versterken en te versnellen via het uitwerken van een ondersteunende tool voor werknemer, werkgevers, arbeidsartsen, en andere actoren betrokken bij de werkhervatting na langdurige ziekte.

De tool maakt integraal deel uit van een model voor stapsgewijze, onderbouwde begeleiding van de langdurig zieke medewerker en werkgever ter voorbereiding van de werkhervatting. Bijkomend willen we bedrijven sensibiliseren om de uitgewerkte methodiek ook te gaan toepassen bij werknemers die dreigen uit te vallen omwille van mentale problemen of gezondheidsbeperkingen.

Want: uitval van medewerkers voorkomen, dat is preventie in zijn zuiverste vorm en spaart zowel de medewerker als de werkgever heel wat kosten en lasten.

In het kader van een ESF oproep ‘Innovatie door adaptatie werkten wij hiervoor het project ‘Be Back’ uit. Het volledige project loopt over 2 jaar, tot 31 mei 2022.

Wat is ESF?

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is één van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Met deze fondsen wil de Europese Commissie de Europa 2020 doelstellingen bereiken. ESF Vlaanderen verstrekt met middelen uit dit fonds én cofinanciering van de Vlaamse overheid, subsidies om de werkzaamheid te verhogen en de Vlaamse arbeidsmarkt te stimuleren en te versterken.

Achtergrond van BE BACK

Vlaanderen en België kampen met een te lage werkzaamheidsgraad en dus moet maximaal de potentiële arbeidsreserve worden geactiveerd. Een substantieel deel ervan zijn mensen die langdurig ziek zijn of een beperking hebben.
Activering van deze groep en meer inzetten op de terugkeer en re-integratie op de werkvloer, vraagt om een grondige herziening van de huidige aanpak. Dat dit nodig is blijkt al eerst uit de omvang van het probleem.

Eén op de drie van de werkzame 55-plussers kampt met aanhoudende gezondheidsproblemen.
405.000 Belgen zijn langdurig arbeidsongeschikt. In de laatste vijftien jaar verdubbelde dit aantal.
Als een communicerend vat doet dat de daling van de werkloosheid teniet.

Heel wat tools en ondersteuning zijn gericht op de langdurig zieke zelf. Maar in het vraagstuk rond werkhervatting spelen ook werkgevers een grote rol. Werkgevers hebben nood aan een evidence-based benadering die zich vertaalt in concrete acties waar ze mee aan de slag kunnen gaan.

Echter, hoe kunnen we een ‘zieke’ medewerker op een evidence-based wijze gaan beoordelen omtrent zijn mogelijkheden op vlak van tewerkstelling?
Geen evidente klus voor werkgevers…

Help je ons?

Vul onze online-bevraging in zodat we zicht krijgen op de ondersteuningsnoden van uw bedrijf op vlak van ziekteverzuim en re-integratie, en maak kans op gratis begeleidingstrajecten bij re-integratie door onze experts.

Het opzet van het ESF project ‘Be Back’ is om de re-integratie van langdurig zieken te versterken en te versnellen, door het aanbieden van een ondersteunende tool die wordt ingepast in een methodiek voor begeleiding van de langdurig zieke medewerker en werkgever.
De tool zal online worden gelanceerd en door middel van een call-to-action knop, kunnen zowel werknemer als bedrijf de ondersteuning van een return-to-work-coördinator inschakelen die het hele werkhervattingsproces zal begeleiden.

Ben jij zaakvoerder, HR manager of preventieadviseur, én geïnteresseerd om gebruik te  maken van deze tool en gratis return-to-work begeleiding voor een vlotte re-integratie na afwezigheid?
Dan willen we je graag vragen deze survey in te vullen! Jouw input is van groot belang voor ons project en je maakt bovendien kans op gratis begeleiding voor de re-integratie van langdurig zieken voor je organisatie.

Niet twijfelen, maar doen dus…

juli 24th, 2020

Wie zijn wij?

myriam juli 24th, 2020

Myriam Van der steen

inge juli 24th, 2020

Inge Berghs

hanne juli 24th, 2020

Hanne Kenis

stijn juli 24th, 2020

Stijn Indenhoek

ann juli 24th, 2020

Ann Rens

Konsilo juli 24th, 2020
Travvant juli 24th, 2020
Back iNlogo feb2020 16 OL juli 24th, 2020
SafetyLizard juli 24th, 2020
POPConsult juli 24th, 2020

Ons team

 

Back-iN werkt voor dit project samen met Konsilo & Travvant en met Pop Consult & Coaching en Safety Lizard.

ProcessDelight zorgt voor de technische ontwikkeling.

Als team staan we garant voor een multidisicplinaire aanpak vanuit onze diverse expertises als HR consultant, preventieadviseurs veiligheid en ergonomie, Certified return to work coordinators, Certified disability management professionals, en stress- en burn-outcoaches.

ESF

Deze websitepagina kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds.

ESF Logo

Wenst jouw bedrijf gebruik te maken van onze tijdelijke kosteloze dienstverlening bij re-integratie?

Vul het contactformulier in en de expert van Back-iN contacteert je binnen de 3 werkdagen.

Akkoord met het privacybeleid *

WSE kwaliteitsregistratie staand juli 24th, 2020
Back-iN is erkend dienstverlener met een kwaliteitslabel vanuit het Departement Werk en Sociale Economie. Bedrijven en organisaties die gebruik maken van onze ondersteuning kunnen gebruik maken van de werkbaarheidscheques en zo tot € 10000 subsidie tussenkomst krijgen om knelpunt rond werkbaar werk in kaart te brengen én aan te pakken.

Back-iN is erkend dienstverlener voor Individueel Maatwerk

Emailbanner Lynn Ine scaled juli 24th, 2020