Team

Back-iN vertegenwoordigster Hanne

Hanne Kenis

Oprichter
(Dis)Ability Case Manager
(Dis)Ability Management Professional
Preventieadviseur Ergonomie (niv 1)

Back-iN vertegenwoordigster Hanne

Lieven Maertens

Preventieadviseur Ergonomie (niv 1)

Back-iN vertegenwoordigster Hanne

Jan Dens

Ergonoom – Preventieadviseur arbeidsveiligheid

Vacatures

Kom jij ons team versterken?

Wij zijn op zoek naar een Re-integratie Coördinator – (Dis)Ability Case Manager (DCM) – (Dis)Ability Management Professional

RE-INTEGRATIE COÖRDINATOR – (DIS)ABILITY CASE MANAGER (DCM) – (DIS)ABILITY MANAGEMENT PROFESSIONAL

Over Back-iN

Missie

Onze missie is om de inzetbaarheid van het meest waardevolle goed van bedrijven te versterken, de medewerkers. Werken maakt gelukkig en gezond. Meer zelfs: Terug kunnen werken kan een belangrijk deel uitmaken van het verdere herstel. We geloven dat duurzame (her)tewerkstellingen het resultaat zijn van wederzijdse betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Betrokkenheid naar elkaar toe als mens én verantwoordelijkheid van elke speler in de realisatie van de bedrijfsdoelen.  Een mindset die gericht is op mogelijkheden. Daar staan we voor. En daar willen we elk bedrijf op een professionele en hands-on manier in ondersteunen.
Een inclusieve bedrijfscultuur waarbij mensen op een positieve manier samenwerken en met elkaar in verbinding staan is het resultaat.

Visie

We zien werk als een context waarin werknemers gezond blijven, of als onderdeel van het verdere herstel na een periode van arbeidsongeschiktheid. Belangrijk daarbij is dat het werk in balans is met de mogelijkheden en talenten van het individu, rekening houdend met de realiteit vanuit de bedrijfscontext.
Vanuit deze visie bieden we bedrijven een totaalaanpak waarin een combinatie van preventieve en curatieve acties elkaar versterken in het domein van preventie, verzuim en re-integratie.
Door onze persoonlijke aanpak gebaseerd op jarenlange expertise, helpen we bedrijven bij een duurzame en optimale inzetbaarheid van de medewerkers.
In tijden van toenemende economische verwachtingen, blijft vanuit onze ondersteuning de corebusiness en groei van het bedrijf centraal staan.

Wat we doen

Back-iN versterkt organisaties en werknemers zodat ziekteverzuim geen kans krijgt en de werktevredenheid stijgt. Dit doen we door op strategisch niveau bedrijven te ondersteunen in de opmaak van een duurzaam en positief aanwezigheidsbeleid.

Verder helpen we medewerkers Back to work na ziekte of ongeval, of bieden we preventieve ondersteuning zodat uitval voorkomen wordt ondanks bepaalde struikelblokken, gezondheidsproblemen en/of beperkingen.  We leggen de focus op INclusie, wat aan belang wint in tijden van stevige arbeidsmarktkrapte. Van het (terug) aan boord brengen/houden van je medewerkers, naar het optimaal benutten van hun talenten om zich duurzaam te ontplooien.

Jouw rol binnen back-in

Als re-integratiecoördinator is jouw ultieme doelstelling om drempelverlagend te werken in het proces van re-integratie. Want, mensen proactief ondersteunen bij de terugkeer naar de werkvloer is fijn, én rendeert.

Je bent een neutrale speler die het re-integratieproces van de medewerker begeleidt, en hierbij de betrokken actoren binnen en buiten het bedrijf actief betrekt. In de overtuiging dat ‘kunnen- werken’ bijdraagt aan de mentale gezondheid én het verder herstel van de medewerker, tracht je steeds te komen tot een plan van aanpak dat past binnen de mogelijkheden en grenzen van de organisatie.

We ondersteunen medewerkers en bedrijven bij re-integratie na ziekte of arbeidsongeval, en bij dreigend verzuim.

 • We werken via het Managed Care model: Je wordt als re-integratiecoördinator ingezet om de gewenste resultaten voor de medewerker in kaart te brengen en dit te toetsen aan de realiteit uit de bedrijfscontext en de bedrijfsdoelstellingen.
 • Je voert een diepgaande analyse uit van de belastbaarheid van de medewerker en vergelijkt dit met de belasting die vereist is vanuit zijn functie. Hiertoe werken we met een onderbouwde methodiek waarbij we de medische diagnose vertalen naar functionele beperkingen en mogelijkheden op de werkvloer, aan de hand van onze analystische tool The JobFit.
 • Voor deze analyse ga je aan de slag via gesprekken met alle actoren en observatie on-the-job, en treed je in overleg met arbeidsarts, adviserend arts, verzekeraar en eventueel andere betrokken actoren uit de curatieve sector.
 • Aan de hand van jouw analyse maak je een voorstel op voor re-integratie waarbij de focus ligt op de mogelijkheden van de medewerker, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende beperkingen. Je formuleert welke ondersteunende maatregelen en/of aangepaste werkcontext, jobredesign, inzet van hulpmiddelen of tools… onderdeel kan zijn van het re-integratieproces.
 • Je onderzoekt of bepaalde subsidie tussenkomsten de inzetbaarheid van de medewerker kunnen versterken.
 • Je gaat samen met medewerker en werkgever (leidinggevende/HR/preventiedienst) in overleg met als doel een consensus te bekomen over de uitvoering van het re-integratieplan. Afspraken worden vast gelegd in een verslag. Je volgt de werkhervatting op.

Naast deze rol bieden we je ook de mogelijkheid voor andere uitdagende projecten indien dit binnen je groeipad en interessedomein ligt:

 • Het ondersteunen van bedrijven bij de opmaak van een duurzaam aanwezigheidsbeleid.
 • Het geven van trainingen in de thema’s ergonomie, re-integratie, stress- en burn-out preventie.
 • Het geven van presentaties op studiedagen of als gastdocent in diverse opleidingen.
 • Analyse van ergonomische knelpunten op de werkvloer met hieraan gekoppeld plan van aanpak voor optimalisatie.

Jouw ervaringen en talenten

Als re-integratiecoördinator hou je ervan om te zoeken naar oplossingen die een win-win betekenen voor medewerker en bedrijf. Je kent de regelgeving van welzijn op het werk, arbeidsongevallen, sociale zekerheid,… en gaat creatief om met allerhande tewerkstellings-bevorderende maatregelen, die kunnen ingezet worden om de terugkeerdrempel te verlagen. Via een bemiddelende aanpak werk je toe naar een concreet plan van aanpak.  Het hebben van een medische achtergrond is een meerwaarde, maar geen must have… Wel de volle goesting om erin te vliegen als je de vacature leest.

Jij bent:

 • Een talent in een (of meer) van volgende domeinen:
 • (Dis)Ability case manager
 • (Dis)Ability Management Professional
 • Terug-naar-werk coördinator
 • Jobcoach met ervaring bij gespecialiseerde trajecten die medewerkers terug naar de arbeidsmarkt helpen zoals VDAB, GTB, GOB, Rentree, …
 • Preventieadviseur Ergonomie of psychosociale
 • Kinesist, osteopaat, ergonoom, ergotherapeut
 • Psycholoog, klinisch psycholoog, stress en burn-out coach
 • HR-gerelateerde richting
 • Vertrouwd met de wetgeving welzijn op de werkvloer en bereid om je te verder te verdiepen in de laatste wijzigingen hieromtrent.
 • Creatief, oplossingsgericht en innovatief.
 • Sociaal, vlot in de omgang, integer en een echte bemiddelaar.
 • Een positieve mindset met geloof in mogelijkheden.
 • Bij de pinken, inventief en 100 % betrouwbaar op alle vlakken.
 • Een gedreven iemand die goesting heeft om verder te groeien en de expert te worden in dit vakgebied.

Jouw toolbox

 • Je bent een ondernemend type dat graag mee zijn schouders zet onder een jong, groeiend bedrijf.
 • Je bent een empathisch type en houdt van face2face menselijk contact.
 • Je houdt ervan te werken binnen de context van zeer uiteenlopende bedrijven uit zowel profit als social profit sector en overheid.
 • Je gaat graag creatief aan de slag om te komen tot de beste oplossing voor alle betrokken partijen.
 • Je krijgt energie van het werken in variërende omgevingen en bedrijfscontexten en verplaatst je met plezier naar de klant.
 • Jij kan vlot overweg met MS Office.
 • Jij spreekt en schrijft vlot Nederlands. Frans en Engels schrikken jou niet af.

Waarom werken met back-in?

 Werken bij Back-iN betekent een uitdagende en boeiende job in een kleine groeiende onderneming, waar je de kans krijgt om mee je schouders te zetten aan de verdere uitbouw ervan. Back-iN is tevens partnerbedrijf van Montisoro Re-boarding Human Capital Program. Door deze nauwe samenwerking kom je terecht in een fijne small family waar multidisciplinariteit, samenwerking en ervaringsuitwisseling centraal staan. Verder biedt deze uitdaging je de kans om te groeien in het domein van preventie, ziekte en re-integratie door:

 • On the job training samen met een expert.
 • Afwisseling tussen remote werken en ter plaatse bij de klant, teammomenten waar het Back-iN & Montisoro team regelmatig connecteren.
 • Flexibele invulling van jouw tijd.
 • Een goede work life balance en focus op je welzijn.
 • Bij voorkeur freelance inzetbaar.

Kom jij ons multidisciplinair team binnenkort mee versterken?

Contacteer ons

We maken graag kennis met jou. Laat van je horen!

WSE kwaliteitsregistratie staand maart 16th, 2023
Back-iN is erkend dienstverlener met een kwaliteitslabel vanuit het Departement Werk en Sociale Economie. Bedrijven en organisaties die gebruik maken van onze ondersteuning kunnen gebruik maken van de werkbaarheidscheques en zo tot € 10000 subsidie tussenkomst krijgen om knelpunt rond werkbaar werk in kaart te brengen én aan te pakken.