Privacybeleid

Back-IN, gevestigd aan Viséstraat 6, 2060 Antwerpen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Viséstraat 6, 2060 Antwerpen

+ 32 (0)473 73 67 07

Hanne Kennis is de Functionaris Gegevensbescherming van Back-IN Hij/zij is te bereiken via hanne@back-in.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Back-IN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt, leverancier bent en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Identificatiegegevens
– Contactgegevens
– Medische gegevens
– Financiële gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hanne@back-in.be, dan verwijderen wij deze informatie.
In de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij mogelijks medische gegeven hiervoor laten wij de personen die wij begeleiden een geïnformeerde toestemmingsformulier ondertekenen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Back-IN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– uitvoering dienstverlening
– contacteren en informeren
– nakomen wettelijke verplichtingen

Back-IN verwerkt uw persoonsgegevens op basis van :

– Wettelijke verplichting
– Uitvoering contract
– Gerechtvaardigd belang
– Geïnformeerde toestemming

Geautomatiseerde besluitvorming

Back-IN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Back-IN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen : Maximum 1 jaar of wettelijke termijn.
Delen van persoonsgegevens met derden
Back-IN verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Back-IN gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Name Domain
__hssc .back-in.be
__hssrc .back-in.be
_gat_gtag_UA_158631258_1 .back-in.be
cookielawinfo-checkbox-necessary www.back-in.be
Name Domain
hubspotutk .back-in.be
__hstc .back-in.be
IDE .doubleclick.net
_gid .back-in.be
_ga .back-in.be
cookielawinfo-checkbox-non-necessary www.back-in.be
__cfduid .hsforms.com
__cfduid .hubspot.com
__cfduid .hs-banner.com
__cfduid .hs-analytics.net
__cfduid .hs-scripts.com
_gcl_au .back-in.be

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Back-IN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hanne@back-in.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Back-IN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Volgende basisprincipes hanteren we in de omgang met jouw persoonsgegevens:

• De gegevens die we van betrokkenen verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
• We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
• We streven ernaar jouw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
• We bewaken de bewaartermijn van jouw gegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren.
• Back-INneemt maatregelen die ervoor zorgen dat jouw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging.
• Onze verantwoordelijkheid over jouw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.
• Back-IN doet voor de verwerking van uw persoonsgegevens soms beroep op derde partijen. Deze organisaties mogen gegevens verwerken op strikte instructie van Back-IN en voor geen enkele andere doeleinden.
Back-IN is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens en kan deze privacy policy steeds aanpassen. Wens je meer uitleg of wil je jouw rechten van de betrokkene uitoefenen? Contacteer ons via contactformulier website.
Wanneer je vindt dat Back-IN jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens niet of niet op de juiste wijze respecteert, kan je steeds terecht bij de Data Protection Officer (DPO) die Back-IN zal aanspreken om de klacht te behandelen en desgevallend de nodige maatregelen te treffen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. De Gegevensbeschermingsautoriteit kan je bereiken via 02/274.48.00 of via contact@apd-gba.be. Meer informatie vind je ook via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be(externe link).
Wens je meer uitleg of heb je een vraag voor de DPO? Dan kan je contact opnemen via één van onderstaande emailadressen:

Paul@privacytrust.consulting

info@privacytrust.consulting