Studio SWITSJ

De activiteit van bedrijven is boven het niveau van net voor het begin van de COVID-pandemie gestegen, maar het economisch herstel wordt afgeremd door een tekort aan arbeidskrachten. Eén op twee bedrijven ervaart moeilijkheden om personeel te vinden. Werkgevers trekken daarom alle registers open. Veelal zonder het verhoopte resultaat.

Herkenbaar?

Slimme werkgevers kijken hoe ze het werk in de organisatie anders kunnen inrichten en zodoende het on(der)benut talent in én buiten de organisatie kunnen benutten. Dat anders inrichten van werk noemen we job redesign.

Job redesign loont, want:

N

vacatures geraken sneller ingevuld waardoor tijd en geld kan worden bespaard in het rekruteringsproces

N

het productiviteitsverlies als gevolg van personeelstekort kan worden verlaagd

N

het risico op verzuim en verloop als gevolg van extra werkdruk bij collega's door personeelstekort daalt

N

er voldoende personeelscapaciteit is om de vragen van de markt te beantwoorden.

Job redesign begeleid door Studio SWITSJ

Geen idee hoe met job redesign te beginnen? Geen nood. Met Studio SWITSJ staan we – vijf ervaren adviseurs – voor je klaar om deze klus samen te klaren. En dankzij de financiële steun van de stad Antwerpen kan je als Antwerpse werkgever aan een erg voordelige prijs beroep doen op onze ondersteuning bij het job redesign-proces.

Wat mag je verwachten?

watmagjeverwachten maart 29th, 2022

Het traject bestaat uit volgende stappen:

  • Eén of twee gesprekken waarin we je HR-uitdaging grondig exploreren, je concrete vraag analyseren en onderzoeken of job redesign het passend antwoord is.
  • Ons devies is ‘droom groot, start klein’. We stellen daarom voor om te werken met een ‘job redesign pilot’. In onderling overleg stellen we samen een plan van aanpak voor de pilot op. We adviseren en faciliteren tevens bij de interne communicatie van de pilot.
  • Eens het plan van aanpak klaar is, kunnen we met de pilot van start. Tijdens de uitvoering van de pilot nemen wij de rol op van procesbegeleider en zorgen we ervoor dat je op tempo en op het juiste spoor blijft. Ook bieden we hulp als er vragen of bijkomende noden zijn. Op het einde van de pilot weet je hoe het werk anders kan worden ingericht en ligt er een vacature klaar die kan worden ingevuld door het beschikbaar talent op de arbeidsmarkt.
  • Vervolgens begeleiden en ondersteunen we je bij de invulling van de nieuw gecreëerde vacature. We werken aan een ecosysteem van arbeidsbemiddelaars die op zoek gaan naar passende kandidaten.
  • Tot slot evalueren we het traject samen en kijken we samen welke next steps kunnen worden gezet om job redesign verder op te schalen in de organisatie.

Ofschoon elk traject uit dezelfde stappen bestaat, mag je een traject op maat verwachten. Wij vertrekken steeds van jouw vraag en bepalen in overleg met jou welke invulling van het traject het beste bij je vraag en organisatie past.

Leren van en met elkaar

Daarnaast organiseren we voor de bedrijven die aan Studio SWITSJ deelnemen, een lerend netwerk. Zo kan je ook leren van hun ervaringen met job redesign en zij van de jouwe. Het lerend netwerk telt vier sessies:

  • 8 juni van 11u tot 17u
  • 5 september van 13u tot 16u
  • 20 oktober van 13u tot 16u
  • 17 november van 13u tot 16u

Wat verwachten we van jou?

De kostprijs van dit begeleidingstraject bedraagt 16.500 euro excl. btw. Dankzij financiële steun van de stad Antwerpen kost het jou slechts 4.450 euro. Mits 100% motivatie en engagement. We rekenen op je medewerking doorheen het volledige traject, en vragen je hiervoor de nodige tijd en ruimte vrij te maken. En vul je op het einde van het traject de vacature in, krijg je zelfs 2.450€ terug van je betaalde bedrag.

Screenshot Capture 2022 03 29 11 12 42 maart 29th, 2022
Team Studio SWITSJ 2 maart 29th, 2022

Wil je van dit aanbod genieten?