Back-iN vernieuwt het aanbod in 2020
feb 18, 2020

In 2020 vernieuwt Back-iN het dienstenaanbod en gaan we meer dan ooit dieper in op de verschillende niveaus van preventie. Daar waar in het verleden vooral de nadruk lag op het aanpakken van specifieke problemen, de zogenaamde tertiaire preventie, bieden we vanaf dit jaar ondersteuning op de drie belangrijke preventieniveaus. Op die manier kunnen we bedrijven en werknemers een optimale ondersteuning bieden.

Back-iN biedt ondersteuning, advies en begeleiding op drie niveaus:

 • Primaire preventie: wellbeing management
 • Secundaire preventie: verzuimpreventie
 • Tertiaire preventie: re-integratieondersteuning

We begeleiden bedrijven met hun specifieke noden binnen de drie niveaus van preventie:

·        Back-iN Company: focus op beleidsmatige acties

 • Aanwezigheidsbeleid
 • Expert abonnement
 • Inhouse re-integratie coördinator

·        Back-iN Workforce: focus op de werknemers en/of leidinggevenden

 • Ergonomie in kantoren & manuele beroepen
 • Effectief omgaan met verzuim
 • Back-iN Return: focus op langdurig afwezige werknemers
  • Re-integratie na ziekte
  • Subsidie-aanvragen

Het volledige aanbod van het vernieuwde Back-iN kan je terugvinden op www.back-in.be.

Andere artikels