Back-iN with Montisoro
mrt 16, 2023

De afgelopen periode werd er achter de schermen druk gewerkt. Met trots delen wij de vruchten van onze inspanning met de wereld.
Al 15 jaar lang, is Hanne met veel passie actief in het domein van preventie, ziekte en re-integratie. Domeinen die haar nauw aan het hart liggen, gesterkt door het feit dat ze zelf al eerder aan den lijve mocht ondervinden dat een gezondheidsprobleem een serieuze struikelblok kan betekenen op vlak van werk. Gelukkig kunnen struikelblokken, met de juiste ondersteuning, omgevormd worden naar hefbomen. 😊
In 2019 zag Back-iN het licht, met als doel bedrijven te ondersteunen in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.
Iedereen die Hanne wat beter kent, weet dat ze houdt van ondernemen, innoveren, samenwerken en een verschil kunnen maken. 1 maart 16th, 2023

En dan kom je plots een expert tegen met dezelfde visie en mindset en strategie om ‘u’ tegen te zeggen in de ondersteuning van bedrijven in deze materie.
Laurence Van den Bergh is de drijvende kracht achter Montisoro waarmee ze bedrijven ontzorgt via een Re-boarding Human Capital Programma, waarin alle medewerkers die langer dan 1 maand ziek zijn worden opgevolgd en ondersteund met als doel een duurzame werkhervatting te bekomen (binnen of buiten de organisatie). Haar sterk procesgerichte aanpak met doorgedreven methodische werkwijze heeft indruk op me gemaakt, wauw! Ondertussen staat er binnen Montisoro een knap team van experten klaar om alle afwezige medewerkers te begeleiden.
Aan het begin van dit nieuwe jaar, beslisten we om de handen in elkaar te slaan. Onze expertise en competenties zijn zo aanvullend aan elkaar, dat het een zonde zou zijn onze krachten niet te bundelen.
Samen staan we sterker om zoveel mogelijk medewerkers tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid te ondersteunen tot aan de terugkeer.

Door dit gezamenlijk doel vinden we de perfecte partner in elkaar en staan we vandaag aan de wieg van Back-iN with Montisoro.

Montisoro zal de rol van facilitator opnemen, een eerstelijnszorg voor al wie langer dan 1 maand arbeidsongeschikt is. Op regelmatige basis neemt de facilitator contact met de medewerker om het herstelproces op te volgen, een luisterend oor te zijn, te adviseren en steeds het perspectief naar werk voor ogen te houden. Want terug kunnen werken is vaak een onderdeel van het verdere herstel. Vanuit de neutrale positie zoekt de facilitator samen met de medewerker naar oplossingen, rekening houdend met de bestaande bedrijfskaders die van bij de start duidelijk worden gesteld in de strategiebepaling. Denk hierbij aan progressieve werkhervatting, eenvoudig aangepast werk binnen de 5A’s, maar ook begeleiding buiten de organisatie waar nodig

Wanneer blijkt dat een meer diepgaande analyse of begeleiding nodig is om de werkhervatting te faciliteren dan komt de expertise op het vlak van (dis)Ability Case Management, van Back-iN in het verhaal. Samen zullen we middels face2face gesprekken met medewerker en leidinggevende, belastbaarheidsanalyse en observatie on-the-job bekijken welke extra ondersteunende maatregelen iemand nodig heeft zoals een individuele aanpassing van de werkplek, werkmateriaal of hulpmiddelen, job redesign, betrekken van het team, subsidie tussenkomst, …

We gaan voor een samenwerking die de hefboom betekent in de zorg voor het menselijk kapitaal van onze klanten.
Het bloeiseizoen kan beginnen. Laat de lente maar komen.
Veel goesting om erin te vliegen!
2 maart 16th, 2023

Andere artikels

Werken met een beperking, uiteraard?!

Werken met een beperking, uiteraard?!

Dat we ondertussen weten dat het ziektecijfer in vele bedrijven te hoog ligt, dat is duidelijk.De oorzaak? Daar is het moeilijker de vinger op de wonde te leggen. Naar mijn gevoel? Een verhaal van drempels… Werknemers die bezorgd zijn het werk nog te zullen aankunnen,...